Kotihoitopalveluja Kotkassa ja lähialueilla

Kodinhoitopalveluita voivat käyttää kaikki arjen askareiden kanssa painivat ihmiset.

Ikääntyvien ihmisen kotona oloa varten tarjoamme

 • Arkitoimien turvaaminen
 • Ruokahuolto
 • Vaatehuolto
 • Kodin siisteydestä huolehtiminen
 • Kauppa,- apteekki,- ja muu asiointiapu
 • Henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen
 • Seuranpito ja virkistystoiminta
 • Palveluneuvonta
 • Kotikuntoutus

Kotisairaanhoitopalvelut:

 • Lääkityksen ja voinnin seuranta (lääkkeenjako, injektiot, verinäytteet)
 • Verenpaineen ja verensokerin mittaukset
 • Diabeteksen hoito ja insuliini-injektiot
 • Haavahoidot
 • Ompeleiden poistot

Omaishoitajien tukemiseen tarjoamme

 • Omaishoitajien jaksamisen tukeminen hoitotyön keinoin
 • Omaishoitajien palveluohjaus

Kysy lisää kotihoitopalveluista